Oferta programu

Osiedle Leśna Dolina

 Rejon Szkoły Podstawowej nr 49, ul. Armii Krajowej 32

Koordynatorzy: Aleksandra Omilianowicz

07.05. 09.30-13.30 wyjście do Centrum Edukacji Muzeum Wojska
08.05. 09.30-13.30 wyjście do Centrum Edukacji Muzeum Wojska
09.05. 15.00-18.00 zajęcia plastyczne
15.05. 09.30-13.30 zajęcia terenowe
16.05. 15.00-18.00 gry i zabawy
23.05. 15.00-18.00 zajęcia plastyczne
24.05. 11.00-15.00 wyjście do Muzeum Wojska
25.05. 10.00-14.00 sprzątanie lasu
26.05. 11.00-15.00 wyjście do Muzeum Wojska
30.05. 15.00-18.00 zajęcia plastyczne
SOCJOTERAPEUTYCZNY PROJEKT MIĘDZYKULTUROWY POLSKA-UKRAINA 
Koordynator: Sławińska Krystiana
07.05. 10.00-15.00 warsztaty z wychowankami programu
08.05. 10.00-15.00 warsztaty z wychowankami programu
10.05. 15.30-19.00 integracja uczestników projektu
16.05. 15.00-19.00 wyjście integracyjne na kręgle
19.05. 15.00-19.00 przygotowanie kroniki projektu
21.05. 10.00-15.00 wycieczka do Lasu Zwierzynieckiego
26.05. 15.30-19.00 przygotowanie słownika
Facebook
Skip to content