Kadra programu

Koordynatorzy

Grabarczyk marzanna

Urodzona optymistka, pełna pomysłów, którymi stara się zarażać innych. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe: Resocjalizację w Środowisku Otwartym, Europejskie Kształcenie Dyrektorów Instytucji Społecznych oraz Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej. Doświadczenie zawodowe zdobyła na stażach zagranicznych w Miluzie (Francja) oraz w Darmstadt (Niemcy) i Hefacie (Niemcy). Brała udział w wielu konferencjach, gdzie prezentowała zagadnienia profilaktyczne i resocjalizacyjne, jak również uczestniczyła w pracach Zespołu Koordynacyjnego Wojewody Podlaskiego do realizacji zadań rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Na zaproszenie SOB STARE INTERNATIONAL brała udział w spotkaniu „Inne Bajki czyli Jak wychować szczęśliwe dziecko w świecie tabu i stereotypów” i współprowadziła panele: „Akceptacja dziecka w rodzinie, a akceptacja samego siebie” i „Poczucie własnej wartości”. Ukończyła również kurs kierowników wypoczynku letniego i kierowników wycieczek, dzięki którym może podróżować z dziećmi i pokazywać im piękno, historię i zabytki naszego województwa i kraju. Swoje pasje i umiejętności przekazuje kolejnym pokoleniom. Jej autorytetem pedagogicznym jest Janusz Korczak, za którym często powtarza „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

fiedziukiewicz narcyza

Absolwentka Historii na Uniwersytecie Warszawskim Filii w Białymstoku. Pogłębia swą wiedzę permanentnie: Resocjalizacja w środowisku otwartym, Socjoterapia, Trening Zastępowania Agresji. Od dwudziestu lat pracuje, z dziećmi i młodzieżą poznajac ich środowisko, pasje, rozterki i radości. Lubi czynny wypoczynek – rower, kajaki, góry. Pasjonuje się filmem, literaturą i muzyką.

kurowska katarzyna anna

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku Wydziału Pedagogiki i Psychologii kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza oraz Uniwersytetu w Białymstoku Studiów Podyplomowych w zakresie Resocjalizacji w Środowisku Otwartym oraz Terapii Pedagogicznej. Od 20 lat pracuje w Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku jako wychowawca, a od 2008 roku także jako terapeuta pedagogiczny. W programie pełni funkcję koordynatora do spraw dokumentacji i współpracy. Dewiza życiowa to słowa Glenn Doman: „Zabawa jest nauką – nauka zabawą. Im więcej zabawy – tym więcej nauki.”

Wychowawcy Podwórkowi

Aniśko Magdalena

Ukończyła studia licencjackie z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Aktualnie jest studentką pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika. W wolnych chwilach lubi aktywnie spędzać czas, ale lubi również dobrą książkę. Od zawsze miała dobry kontakt z dziećmi. Praca z nimi daje jej poczucie satysfakcji oraz dostarcza mnóstwo pozytywnej energii.

Bućko Aleksandra

Absolwentka studiów licencjackich z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.  Aktualnie kontynuuje swoją naukę na studiach magisterskich z pedagogiki na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła kurs wychowawcy kolonijnego oraz uczestniczyła w warsztatach animacji czasu wolnego. Od kilku lat jest animatorem w Ruchu Światło – Życie w Białymstoku. Czas spędzony z dziećmi daje jej dużo radości i pozytywnej energii. Uwielbia muzykę, podróże i spontaniczność.

czajkowska kinga karolina

Absolwentka Filologii Francuskiej z Angielskim- profil tłumaczeniowy na Uniwersytecie w Białymstoku. Jej pasją są języki obce oraz podróże. Ukończyła kurs pedagogiczny CEU. Aktualnie studentka pedagogiki II stopnia na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła kursy: animatora zabaw dla dzieci oraz animatora czasu wolnego, malowania twarzy, iluzji w animacji, kurs wodzireja, zabaw i tańców integracyjnych w pracy z dziećmi. Rozpoznawana jako osoba pełna uśmiechu i pozytywnej energii.

dołęgowska katarzyna

Studentka II roku pracy socjalnej. Uczestniczyła w warsztatach animacji czasu wolego. Lubi podejmować wyzwania i poszerzać horyzonty. Praca z dziećmi daje jej satysfakcję oraz pozwala na ciągły rozwój. Chce przekazywać swoją wiedzę tym najmłodszym, ale również jak najwięcej czerpać od nich. Jest zawsze otwarta na potrzeby innych.

fiedorowicz sylwia

Ukończyła studia licencjackie z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Posiada kurs wychowawcy kolonijnego i przewodnika wycieczek, uczestniczyła również w szkoleniach ” Zastosowanie elementów Treningu Zastępowania Agresji w pracy z trudnym klientem” oraz „Rzecz o kryzysach i konfliktach”. Interesuję się muzyką, od lat spiewa także w scholi. Jest osobą otwartą, lubi poznawać nowych ludzi. Kreatywna, odpowiedzialna a także ambitna. Lubi pracę z dziećmi, ponieważ niesie to ze sobą ogromną radość, uczy szczerości, wrażliwości a ponadto daję wiele satysfakcji.

Gauk Ewelina

Absolwentka studiów licencjackich  z pedagogiki resocjalizacyjnej a także magisterskich z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła kurs wychowawcy kolonijnego, przewodnika wycieczek, animatora czasu wolnego, malowania twarzy i iluzja w animacji. Posiada wiele szkoleń dotyczących pracy z dziećmi takich jak: „Zastosowanie elementów Treningu Zastępowania Agresji” czy „Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”. Jest osobą empatyczną, otwartą, odpowiedzialną a także kreatywną. Lubi nowe wyzwania, cały czas uczy się na błędach, a porażkę traktuję jak nową szansę.

Gniedziejko Ewelina

Absolwentka studiów licencjackich z pedagogiki resocjalizacyjnej. Obecnie studiuje pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą. Uwielbia prace z dziećmi, bo to one pokazują lepszą wizję świata, którą dorośli często zatracają. Ciągle się uczy i popełnia błędy, których się nie wstydzi. Czas spędzony z dziećmi to ciągła nauka samego siebie. Interesuje się kynologią oraz wszystkim co jest związane z teatrem i tańcem.

jarosiewicz anna

Studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie w Białymstoku. W przyszłości chciałaby pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jej największą pasją jest bouldering oraz wspinaczka sportowa. Jest osobą pogodną, miłą, otwartą na potrzeby innych, a w każdej trudnej sytuacji potrafi znaleźć rozwiązanie.

koczewska karolina

Jest absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku wydziału Pedagogiki i Psychologii na kierunku opiekuńczo-wychowawcza oraz studiów podyplomowych Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Od 5 lat pracuję w programie głównie na osiedlu Starosielce, gdzie zostawiła swoje serce. Aktualnie koordynuje działania na tym osiedlu. Posiada certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych TUS SST oraz ukończyła kurs Trening Pewności Siebie dla dzieci dotkniętych przemocą rówieśniczą. Głównie prowadzi zajęcia o emocjach oraz zajęcia kulinarne. W wolnych chwilach lubi czytać książki i chodzić na spacery. 

konopka sylwia

Studentka III roku pedagogiki resocjalizacyjnej. Jest osobą otwartą, wrażliwą na potrzeby innych ludzi. Stara się zrozumieć człowieka oraz jego zachowanie. Uwielbia pracę z dziećmi, od których uczy się takich rzeczy jak szczerość, spontaniczność i radość życia. 

korzińska Patrycja

Studentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Praca z dziećmi daje jej możliwość rozwoju oraz poczucie satysfakcji. Jest osobą otwartą na nowe znajomości, nie boi się podejmowania wyzwań. Czas wolny spędza aktywnie, uwielbia podróże i dobrą książkę.

Leszczyńska Agnieszka

Z zawodu  jest terapeutą zajęciowym, obecnie studiuje Pedagogikę Wczesnoszkolną i Przedszkolną. Ukończyła kurs języka migowego I stopień oraz warsztaty cyrku pedagogiki. Uczestniczyła w warsztatach: Czym jest trening Wnioskowania Moralnego? Jak go wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą agresywną; a także w warsztatach tworzenia obrazu techniką linorytu i biżuterii. 8 lat jest wolontariuszem w Domu Dziecka w Białymstoku, obecnie mimo pracy w programie pomaga w fundacji dzieciom z niepełnosprawnością na wózku. Jest osobą kreatywną, odpowiedzialną za powierzone jej zadania. W programie prowadzi zajęcia plastyczne jak i ruchowe. 

Oniśko Kacper

Student I roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończył kurs wychowawcy kolonijnego i od kilku lat wyjeżdzą z dziećmi i młodzieżą  na rożne ferie i wakacje. Od 3 lat jest wolontariuszem w Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku. Jego pasja to siatkówka i tenis stołowy. Jest komunikatywny i otwarty na pomoc innym.

Omilianowicz Aleksandra

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekunczo-wychowawcza na Uniwersytecie w Białymstoku, obecnie jest na II roku studiów magisterskich na tym samym kierunku. Ukończyła kurs wychowawcy kolonijnego

Pojawa Wioletta

Ukończyła Wyższą Szkołę Suwalską – Mazurską im. Jana Pawła II w Suwałkach na kierunku Pedagogika o specjalizacji praca socjalna z rewalidacją. Ukończyła kurs z quillingu, kanzashi oraz embosingu na gorąco. Jest animatorem zabaw dziecięcych oraz  początkującym facepaintinerem. Prowadzi zajęcia artystyczne i plastyczne.

Radziwioniuk Tomasz

Z zawodu pedagog i terapeuta zajęciowy. Od najmłodszych lat związany z kulturą sceniczną. Ma doświadczenie w spektaklach teatralnych i kabaretowych. Hobbystycznie zajmuje się szeroko pojętymi mass mediami związanymi z internetem.

Sałaban Joanna Katarzyna

Absolwentka Socjologii oraz Polityki Społecznej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła również studia podyplomowe z Poradnictwa i Terapii osób uzależnionych oraz kurs Antydyskryminacyjny. Niepoprawna optymistka uwielbiająca podróże, dzięki czemu angażuje się  w projekty międzynarodowe, tj. Brave Kids, Training Course „Dream Catchers” we Francji, European Solidarity Corps w Turcji. Bardzo ceni sobie pracę z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Sławińska Krystiana

Z wykształcenia kryminolog oraz pedagog o specjalności resocjalizacyjnej. Interesuje się wszystkimi poziomami profilaktyki skierowanymi zarówno do dzieci jak i młodzieży. Ze szczególną dociekliwością bada zagrożenia występujące w Internecie, gdzie osoby małoletnie mogą być zarówno ofiarami jak i sprawcami. Brała udział w wielu certyfikowanych wykładach m. in.” Internet jako miejsce popełniania przestępstw”, „Zapobieganie Demoralizacji i Przestępczości nieletnich”, „Odpowiedzialność karnoprawna nieletnich” czy „Zrozumieć sprawcę przemocy”. Ponadto brała czynny udział w projekcie „Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych” obejmującym prowadzenie zajęć z uczniami dotyczącymi m. in. praw dziecka. W swoich pracach dyplomowych badała problem groomingu, czyli uwodzenia dzieci przez internet oraz handlu autopornografią przez osoby małoletnie. Jest osobą optymistyczną i skierowaną na zrozumienie wychowanków.

Stryjewska Julita

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Obecnie podjęła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe na z socjoterapii. Posiada kurs wychowawcy kolonijnego. Przez kilka lat była animatorem w Oratorium św. Jana Bosco w Ełku. Uczestniczyła także w warsztatach animacji czasu wolnego oraz w treningu uwrażliwiającym z elementami treningu komunikacji, treningu interpersonalnego, metodyki pracy z klientem.

Truskolaska Karolina

Absolwentka studiów licencjackich z pedagogiki resocjalizacyjnej. Aktualnie rozpoczęła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Jej największą pasja jest śpiew. Zaraża ludzi swoim uśmiechem i pozytywną energią. Pracując z dziećmi doświadcza codziennie ogromnej satysfakcji. To właśnie dzieci wywołują najwięcej uśmiechu na twarzy dorosłych i to dzięki nim świat jest radosny i kolorowy.

Dane kontaktowe

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku

ul. Orla 6A, Białystok
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00

 

Kontakt telefoniczny

  +48 782 484 553
  koordynator@wychowawcapodworkowy.pl

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 20:00
oraz w soboty w godz. 8:00 - 14:00

Facebook
Skip to content