Pomoc

Miejski Program „Wychowawca Podwórkowy” pragnie wspierać rodziców i opiekunów w działaniach opiekuńczo-wychowawczych. Proponujemy rodzicom/opiekunom podniesienie poziomu wiedzy na temat zachowań ryzykownych, zrozumienia mechanizmów działania nastolatków w trudnym okresie dorastania.

W skład naszej kadry wchodzą: socjoterapeuci, psychologowie, trenerzy, którzy postarają się pomóc rodzicom i opiekunom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, problemów z dziećmi, zarówno szkolnych, socjalnych, rodzinnych i prawnych poprzez działania korekcyjne i naprawcze.
 

Proponujemy konsultacje i poradnictwo:

  • pedagogiczne
  • psychologiczne
  • terapeutyczne
Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z naszej szczegółowej oferty działań.
Oferta skierowana do:
Młoda dziewczynka

Młodzieży

Mężczyzna z brodą

Rodziców i opiekunów

Dane kontaktowe

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku

ul. Orla 6A, Białystok
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00

 

Kontakt telefoniczny

  +48 782 484 553
  koordynator@wychowawcapodworkowy.pl

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 20:00
oraz w soboty w godz. 8:00 - 14:00

Facebook
Skip to content