Oferta dla rodziców i opiekunów

Warsztaty umiejętności wychowawczych „Rodzicem być”

Adresaci: Rodzice, opiekunowie, dziadkowie oraz wszyscy, którzy chcą nauczyć się budować lepsze relacje z dziećmi.

Czas trwania: 18 godzin (Warsztaty organizowane są w cyklach np.: 6 spotkań po 3 godziny w wybrane dni tygodnia.)

Jeśli nie wiesz, jak dotrzeć do swojego dziecka, jak rozmawiać, żeby chciało słuchać, jak chronić je przed nieodpowiednim towarzystwem, jak motywować do nauki, przeżywasz trudności w małżeństwie i nie wiesz jak rozmawiać o tym z dzieckiem – to jest to warsztat właśnie dla Ciebie.

Warsztat został przygotowany z myślą o wszystkich osobach, które borykają się z trudnościami wychowawczymi i opiekuńczymi, potrzebują porady oraz wsparcia. Jeśli nie wiesz, jak dotrzeć do swojego dziecka, jak rozmawiać, żeby chciało słuchać, jak chronić je przed nieodpowiednim towarzystwem, jak motywować do nauki, przeżywasz trudności w małżeństwie i nie wiesz jak rozmawiać o tym z dzieckiem – zapraszamy na nasze warsztaty.

Co zyskują rodzice, opiekunowie uczestniczący w warsztatach:

 • Wiedzę z zakresu faz rozwojowych dzieci i młodzieży
 • Omówienie ról społecznych, umiejętności rodzicielskich, opiekuńczo-wychowawczych popartych przykładami
 • Nowe umiejętności w zakresie zaradności, kompetencji rodzicielskich, funkcjonowania rodzin pod względem więzi, zaradności, umiejętności wychowawczych, dobrego pełnienia ról rodzinnych, komunikacji, stawiania granic
 • Wsparcie w zakresie wychowywania dzieci, rozwiązywania trudnych sytuacji
 • Zwiększenie wiary we własne możliwości bycia „dobrym rodzicem”
 • Refleksję nad własną postawą rodzicielską
 • Kształtowanie umiejętności budowania więzi przez rodziców z dziećmi i w całej rodzinie
 • Poprawę umiejętności radzenia sobie z własnymi indywidualnymi trudnościami tak, iż w mniejszym stopniu wpływają one negatywnie na wychowywania dzieci

Zajęcia grupowe prowadzone są metodą warsztatową, odnoszą się do konkretnych sytuacji z życia, uczą nowego spojrzenia i budowania nowego sposobu reagowania na sytuacje trudne z dziećmi i młodzieżą. Wykorzystują elementy treningu umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego. Przewidujemy możliwość konsultacji indywidualnych.

Prowadzące: Marzanna Grabarczyk – mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji w środowisku otwartym, mediator rodzinny, socjoterapeuta, kierownik wypoczynku letniego Koordynator Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy”

Konsultacje i poradnictwo psychopedagogiczne 

Adresaci:  Osoby dorosłe – rodzice podopiecznych Programu „Wychowawca Podwórkowy”, wychowawcy – którzy doświadczają problemów w różnych sferach swojego życia, borykają się z kryzysami, chciałyby odczuwać satysfakcję i lepiej sobie radzić w życiu, być bardziej uważne na siebie, skuteczniej komunikować się z innymi, nawiązywać satysfakcjonujące relacje interpersonalne z dziećmi, członkami rodziny, innymi ludźmi.

Czas trwania: Sesja trwa 50 minut.

OPIS:

Konsultacje i poradnictwo psycho-pedagogiczne można porównać do konsultacji u lekarza pierwszego kontaktu.

Konsultacje to wstępne spotkania z psychoterapeutą, który pomaga zdefiniować podstawowe trudności osoby zgłaszającej się. Służą także określeniu jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać, w jakim zakresie jest to możliwe i jaka jest najlepsza forma pomocy dla określonego rodzaju trudności i danej osoby. Podczas spotkań dokonana zostanie wstępna diagnoza dotycząca przyczyn trudności i sposobów i możliwości dalszego postępowania. 

Poradnictwo psychologiczne obejmuje kilka lub kilkanaście spotkań, w trakcie których specjalista pomaga omówić i zrozumieć aktualny problem oraz ustabilizować i rozwiązać aktualnie trudną sytuację. Poradnictwo psychologiczne ułatwia zrozumienie siebie i swojej sytuacji życiowej oraz zrozumieniu innych osób. Pozwala na uzyskanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych, pomaga ustalić cele i kroki działania, pozwala uporządkować co jest najważniejsze w danym momencie dla pacjenta, umożliwia przejście przez naturalne kryzysy rozwojowe czy inne trudne sytuacje życiowe wynikające ze zdarzeń losowych czy innych.

Z konsultacji i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego warto skorzystać, gdy:

 • doświadcza się niepokoju, lęku lub dużego strachu, przygnębienia, niskiego poczucia wartości, depresji, silnego napięcia, stresu, obsesyjnych myśli, niechęci do kontaktu z ludźmi itp.
 • przeżywa się konflikty i kryzysy w relacjach interpersonalnych przeżywa się kryzysy w sytuacjach trudnych (związanych z m.in. rozstaniem, rozwodem, ślubem) doświadcza się trudności w pracy odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie (np. nudności, bóle głowy, brzucha, drętwienie dłoni itp.) doświadcza się kłopotów z jedzeniem, cierpi się z powodu anoreksji, bulimii i otyłości kiedy doświadcza się przemocy fizycznej, seksualnej, instytucjonalnej
 • jest się zainteresowanym samopoznaniem, kształtowaniem twórczych możliwości, polepszeniem jakości swojego życia doświadcza się kłopotów z wychowywaniem dzieci.

Dane kontaktowe

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku

ul. Orla 6A, Białystok
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00

 

Kontakt telefoniczny

  +48 782 484 553
  koordynator@wychowawcapodworkowy.pl

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 20:00
oraz w soboty w godz. 8:00 - 14:00

Facebook
Skip to content